Dnes je nedeľa 22.5.2022, meniny má Júlia, Juliana | english | Veľkosť písma: A A
  
add photo
add blog
add b.card
add event
add tip

Podmienky používania stránky www.galeriaslovakia.eu /sk

Svojím vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Tieto podmienky môžu byť správcom kedykoľvek zmenené aktualizáciou tohto oznámenia bez predchádzajúceho upozornenia. Správca si tiež vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť obsah týchto internetových stránok. Vstup na túto webovú stránku a jej používanie je na vlastné riziko každého užívateľa.
Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto internetové stránky.
Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály porušujúce dobré mravy. Aj keď správca nemôže ovplyvniť charakter pridávaných materiálov, vyhradzuje si právo odstrániť pridané nevhodné materiály a materiály osobného charakteru ( napr. osobné fotografie, resp. fotografie s dominujúcim obsahom tvári a postáv ľudí, nie krajiny), ktoré evidentne nie sú v súlade so zámerom fotoportálu Galeria Slovakia, t.j. ukázanie obrazu Slovenska ako krajiny. Správca si zároveň vyhradzuje právo odstrániť prípadne upraviť akýkoľvek materiál na stránke kedykoľvek to uzná za vhodné bez predchádzajúceho upozornenia.

Uverejnené texty a príspevky v diskusných fórach na stránke vyjadrujú názor len ich autora a správca stránky nezodpovedá za ich obsah.
Aj keď správca nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si právo vstupovať do obsahu zverejnených textov, prípadne odstrániť pridané texty, ktoré sú neslušné, útočia na iné osoby, netýkajú sa obsahu uverejnenej fotografie, texty cudzojazyčné, prípadne texty, ktoré sú neplatenou reklamou. Správca stránky nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na tejto stránke a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na tejto stránke.
Správca stránky si vyhradzuje pravo, pripadne vyhotoviť preklad textov do ďalších jazykových mutácii tejto stránky.
Správca stránky nezodpovedá za pripadne porušenie autorských práv v súvislosti so zverejnením fotografii na tejto stránke. Autori pridania fotografie sa zaväzujú, že neporušujú autorské práva tretej strany. Zároveň správca upozorňuje, že použitie fotografií mimo osobnú nekomerčnú potrebu môže byť neoprávneným zásahom do autorských práv autora fotografie.
V prípade upozornenia správcu stránky ( na dole uvedenú E-mailovú adresu) na porušenie autorských práv v súvislosti so zverejnením konkrétnej fotografie na tejto stránke, bude na to autor fotografie upozornený E-mailom a fotografia bude čo možná najskôr zo stránky správcom odstránená, až do vyjasnenia autorstva fotografie.
Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetových stránkach je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom správcu stránky resp. príslušného autora fotografie v súlade s platným autorským zákonom na území SR. Pridané fotografie zostávajú majetkom ich autorov. Na fotografiách je dodatočne umiestnene logo stránky, ktoré má len informatívny charakter o tom, že konkrétna fotografia bola prezentovaná na tejto stránke a nijakým spôsobom nezasahuje do autorských práv. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach.
Pri registrácii žiadame návštevníkov stránky, aby nezadávali také osobné údaje, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov v súlade s platným zákonom ochrane osobných údajov na území SR.
Jedinou formou komunikácie správcu so zaregistrovanými návštevníkmi je ich E-mailova adresa uvedená pri registrácii. Jedinou oficiálnou E-mailovou adresou pre akékoľvek otázky resp. dopyty správcovi stránky je výhradne adresa: galeriaslovakia@galeriaslovakia.sk .

©2007 www.galeriaslovakia.eu | info @ galeriaslovakia.eu |  Podmienky používania | Spriatelené stránky
Priania a sťažnosti | Súťaže | created by BM-Labs